ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Σύλλογος του 2ου Δημοτικού Παπάγου σχετικά με την ένταξη εργασιών συντήρησης και επισκευής του σχολείου στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης

Σύλλογος του 2ου Δημοτικού Παπάγου
Σύλλογος του 2ου Δημοτικού Παπάγου
Με έκπληξη και χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ενημέρωση της Διεύθυνσης του Σχολείου και του Συλλόγου μας, πληροφορηθήκαμε, μέσω του τοπικού ηλεκτρονικού τύπου, μια σειρά εργασιών για τα 2ο– 3ο Δημοτικά Σχολεία Παπάγου, που απορρέουν από την απόφαση έγκρισης με στοιχεία 74/ 23.03.2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου επί σχετικής μελέτης με θέμα «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παπάγου – Χολαργού», προϋπολογισμού 1.110.039,68 € (με ΦΠΑ 24%).

Η μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, αφορά σε εργασίες συντήρησης και επισκευής των νηπιαγωγείων & δημοτικών σχολείων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού σύμφωνα με την πρόσκληση του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ».

Οι εργασίες που, όπως αναγράφονται, θα πραγματοποιηθούν στο 2ο – 3ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου είναι:

Χρωματισμοί αιθουσών και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων.

Μεταφορά του κυλικείου σε χώρο των πολλαπλών χρήσεων.

Δημιουργία νέας αίθουσας στο κτίριο 1.

Αντικατάσταση μεμβρανών στην Α.Π.Χ.

Αλλαγή φοράς θυρών αλουμινίου στην Α.Π.Χ.

Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση στεγάστρου στο κτίριο 2 όμοιο με το

υπάρχον του κτιρίου 2.

Κηποτεχνικές εργασίες στο χώρο του αλσυλλίου.

Ενίσχυση φωτισμού όπου χρειάζεται..

Σχετικά με τις ανωτέρω, υπό στοιχεία 2 και 3, εργασίες, εγκρίθηκε η μεταφορά του κυλικείου από τη θέση που είναι τώρα, σε αποθηκευτικό χώρο της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, δημιουργώντας μια ενιαία άρτια σχολική αίθουσα στο κτίριο 1, όπως προκύπτει από την ενοποίηση του υπάρχοντος κυλικείου επιφάνειας 26,5m2 με μικρή κουζίνα και τουαλέτα, με το τμήμα Ένταξης επιφάνειας 26,5m2

Η απόφαση προϋποθέτει τη μεταφορά του κυλικείου σε χώρο που χρησιμοποιείται τώρα ως αποθήκη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (22,53m2), ανοίγοντας παράλληλα παράθυρο για την εξυπηρέτηση των μαθητών, προς την εξωτερική όψη του κτιρίου. Ο συγκεκριμένος χώρος όμως, εκτός από αποθηκευτικός, είναι και ο χώρος που φιλοξενεί τον καυστήρα φυσικού αερίου των ΠΡΟΚΑΤ αιθουσών (κάτι που δεν απεικονίζεται στη συγκεκριμένη θέση στο σχέδιο της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας), ενώ γειτνιάζει με τη μοναδική κουζίνα του σχολείου που χρησιμοποιείται στο ολοήμερο πρόγραμμα και έχει ήδη παραχωρηθεί προς χρήση, στο πρόσφατα ιδρυθέν Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

 

Καθώς λοιπόν δεν εμφαίνεται επί των σχεδίων της τεχνικής μελέτης πουθενά ο καυστήρας φυσικού αερίου των ΠΡΟΚΑΤ αιθουσών και επειδή δεν προδιαγράφονται οι σχετικές εργασίες μεταφοράς του, ζητούμε την τοποθέτηση της Τεχνικής Υπηρεσίας επί των κάτωθι ερωτημάτων :

Υπάρχει σχεδιασμός μεταφοράς του καυστήρα ή την απομόνωση αυτού μειώνοντας περισσότερο το διαθέσιμο χώρο (από 26,50m2 που ήταν το παλιό, σε λιγότερο από 22,53m2 που είναι η αποθήκη) για το νέο κυλικείο;

Υπάρχει σχεδιασμός για την τήρηση και πιστοποίηση των απαιτούμενων κανόνων ασφαλείας, με την γειτνίαση του νέου κυλικείου με τον καυστήρα φυσικού αερίου (πυράντοχο χώρισμα και πυράντοχη θύρα);

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της εν λόγω μεταφοράς του κυλικείου, που ως Σύλλογος, το θεωρούμε μια πολυδάπανη εργασία που δεν θα έχει ουσιαστικό όφελος για τα Σχολεία μας, για τους λόγους που αναφέρουμε κατωτέρω.

Η τοποθέτηση του Συλλόγου μας, στο Σχολικό Συμβούλιο της 26ης Νοεμβρίου 2020, προς τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και Παιδείας ήταν συγκεκριμένη και επικαλείτο τα πρακτικά του προηγούμενου Σχολικού Συμβουλίου της 9/3/2020, όπου ο ίδιος ο εκπρόσωπος του Δήμου, είχε κάνει σαφή αναφορά στην αλλαγή του ρυμοτομικού σχεδίου ως μοναδικό τρόπο επίλυσης του κτιριακού προβλήματος. Ενός προβλήματος που ταλανίζει επί γενεές την σχολική μας κοινότητα, που όλοι οι εμπλεκόμενοι χώροι το έχουν προσεγγίσει αλλά δεν έχουν καταφέρει, με συνεργασία, μεθοδικότητα και σύμπνοια, να το επιλύσουν προς όφελος των παιδιών μας και του ίδιου του Δήμου.

Ας βγούμε από αυτό τον φαύλο κύκλο και της τακτικής μετατόπισης από θέμα σε θέμα όπως ανέκυψε προσφάτως με τη μεταφορά του κυλικείου, κάτι που συζητήθηκε μεν στο Σχολικό μας Συμβούλιο, αλλά μετά και τις τοποθετήσεις των Διευθυντών και Συλλόγων Γονέων των Σχολείων μας, αναμέναμε τη συνέχιση μιας γόνιμης κι εποικοδομητικής συζήτησης για την επίλυση του κτιριακού προβλήματος.

Ριζικές αλλαγές και βελτιώσεις χωρίς την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της κοινότητας Παπάγου, δεν γίνονται. Στην περίπτωση που αυτό δεν ευδοκιμήσει, τότε η μόνη επιλογή που θα δώσει ουσιαστική λύση στις σημερινές ανάγκες του σχολείου μας είναι η μεταστέγαση του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε πως τη φετινή σχολική χρονιά, όπως σε κάθε σχολείο της χώρας, απαιτήθηκε η λειτουργία μίας ανεξάρτητης αίθουσας απομόνωσης πιθανών κρουσμάτων COVID, με αποτέλεσμα το σχολείο μας να στερηθεί την αίθουσα εργαστηρίου πληροφορικής.

Με τη μεταστέγαση του κυλικείου θα δημιουργηθεί μεν μια άρτια αίθουσα αλλά πρακτικά δε θα προσφέρει αυτά που έχει ανάγκη το σχολείο μας για να λειτουργήσει. Η αίθουσα ένταξης που θα στεγαστεί; Το ζητούμενο είναι να παρέχονται σε όλα τα παιδιά οι βασικές συνθήκες για την εκπαιδευτική διαδικασία. Να δημιουργηθούν νέες αίθουσες για τις υπάρχουσες ανάγκες, να στεγαστούν οι υπολογιστές που αραχνιάζουν στις αποθήκες του σχολείου, να βρεθεί χώρος για τη χρήση του πιάνου του σχολείου που κι αυτό έχει καταστεί ανενεργό. Θεωρούμε ανήκουστο εν έτει 2021, με τα παιδιά μας να εφαρμόζουν επί μακρόν τη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο sch.gr, να μην μπορούν, στο φυσικό τους χώρο, το σχολείο, να διδαχθούν το μάθημα της Πληροφορικής μπροστά σε υπολογιστή! Έχουμε όραμα για το σχολείο μας και θέλουμε να είμαστε υπερήφανοι για αυτό!

Και προς τούτο επικροτούμε το γεγονός πως στη μελέτη σας, συμπεριλήφθηκαν σχετικές, ουσιαστικές ελπίζουμε, κηποτεχνικές εργασίες στο χώρο του αλσυλλίου της πίσω αυλής, συμπεριλαμβανομένων φυτεύσεων και αρδευτικού συστήματος. Το πρόσφατο σοβαρό ατύχημα μαθητή μας λόγω των προεξεχόντων βράχων και υλικών προϊόντων της εκσκαφής εντός του χώρου του αλσυλλίου, για το οποίο ενημερωθήκατε εγγράφως από τους γονείς του παιδιού, αναδεικνύουν ξανά την ανάγκη ανάπλασης/βελτίωσης του χώρου και την πρότασή μας για τοποθέτηση επαρκούς όγκου χώματος και την ελεύθερη εναπόθεσή του στο δασάκι, την ελαφρά συμπίεσή του καθώς και την προσθήκη σκυροδέματος στο περιμετρικό στηθαίο ώστε να μην παρασύρεται το χώμα εκτός του σχολείου και προς τον κείμενο δρόμο κατά τις βροχοπτώσεις.

Αναφορικά δε με την ενίσχυση του φωτισμού του Σχολείου, επιθυμούμε όπως εξετάσετε την προμήθεια και τοποθέτηση ηλιακών LED φωτιστικών για τους προαύλιους χώρους που θα δώσει λύσεις πρακτικής και ασφάλειας τόσο για τη σχολική φύλακα, όσο και για τη λειτουργία των απογευματινών μας δραστηριοτήτων, ώστε να φωτίζονται επαρκώς οι είσοδοι και λοιποί χώροι του Σχολείου. Επίσης, στις αίθουσες που θα λειτουργήσει το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) θα απαιτηθεί η τοποθέτηση φωτιστικών ασφαλείας (EXIT), σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και συσκότισης.

 

Όπως έχουμε επανειλημμένως τονίσει, τόσο με επιστολές μας, όσο και σε πρόσφατη ηλεκτρονική παρουσίαση των προβλημάτων του σχολείου μας, αποζητάμε τη συνεργασία μαζί σας και προσβλέπουμε σε αυτή για την διασφάλιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης λειτουργίας του Σχολείου μας, προς το συμφέρον των παιδιών μας.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                                         Ο Γεν. Γραμματέας

                        Χριστίνα Μποκώρου                                                       Μιχάλης Λογιάκης

 

 

Check Also

Holargos BC: 5ο “AFTER CHRISTMAS BASKETBALL CAMP

Ο Holargos BC ανακοινώνει τη διεξαγωγή του 5ου “AFTER CHRISTMAS BASKETBALL CAMP – IMPROVE YOURSELF” …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *